perjantai 11. elokuuta 2023

Transfobinen todellisuus?

Uusi translaki sekoittaa todellisuutta ja pahasti. Sen mukaan ihminen voi vaihtaa sukupuoltaan antamalla selvityksen omasta sukupuolikokemuksestaan. Hänen tulee antaa selvitys siitä, että hän kokee pysyvästi kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Mutta miten voimme tietää, kuinka pysyvä tuo kokemus on? Sehän voi muuttua koska tahansa. Laki ei voi muuttaa ihmisen sukupuolta miksikään. Eikä ihmisen kokemus ole riittävä peruste sukupuolen vaihtoon. Sukupuolen vaihtaminen ei ole edes mahdollista. Ja mihin tätä lakia edes tarvitaan? Jo nyt miehellä, joka tuntee itsensä naiseksi on oikeus olla se, joka hän on. Samoin naisella, joka tuntee itsensä mieheksi on oikeus olla mieheksi itsensä tunteva nainen. Ei ole olemassa mitään lakia, joka tämän estäisi. Siksi tämä uusi laki on turha.

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien nimissä meiltä ollaan riistämässä todelliset ihmisoikeudet ja vapaus. Seksuaalivähemmistöjen nimissä valtio on luomassa totalitaristista yhteiskuntaa, joka tulee sortamaan myös seksuaalivähemmistöjä. Heitä käytetään pelkkänä pelinappulana valtion hallintapyrkimyksiin. Mitä paremmin ihmiset saadaan irti todellisuudesta, sitä helpompi heitä on hallita. 

Ja ne, jotka tätä vastustavat, jotka pitäytyvät todellisuudessa, leimataan transfobisiksi ja heistä tehdään epäihmisiä. Tämä on todella mielivaltaista. Eihän tosiasioihin pitäytyminen ole mikään vääryys eikä rikos. 

Mutta näyttää siltä, että siitä on tulossa rikos.


Moni on menettänyt jopa työpaikkansa ja maineensa vain, koska on pitäytynyt tosiasioihin. Heidät on leimattu transfobisiksi, koska he ovat puolustaneet perinteisiä arvoja, kuten perhettä ja biologista todellisuutta. Heidät on mustamaalattu ja saatettu koko kansan ja yhteiskunnan vihollisiksi vain, koska he uskovat faktoihin ja näkyvään todellisuuteen. Heistä tehdään näkyviä mediakampanjoita, joiden tarkoitus on häpäistä heidät ja saattaa heidät kansalaisten vihan kohteeksi. Vain, koska he puhuvat totta. Ja mikä oudointa, ihmiset lähtevät innolla mukaan tähän mustamaalaamiseen ja demonisointiin.

Jokaisella ihmisellä on oikeus sananvapauteen, kansalaisoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Nämä oikeudet perustuvat totuuteen, lakeihin ja tieteelliseen todellisuuteen, ei tunteisiin ja mielikuviin. Miksi siis tosiasioihin pitäytyviä ihmisiä täytyy rangaista siitä, että he haluavat pysyä faktoissa?

"Autoritaariset hallitukset kieltävät meitä sanomasta asioita, joiden tiedämme olevan tosia. Totalitaariset hallitukset pakottavat meidät sanomaan asioita, joiden tiedämme olevan epätosia." Näin sanoo Princetonin yliopiston professori Ribert P. George. Jos emme huomaa tämän tapahtuvan nykyaina, olemme sokeita. Jos uskomme sokeasti kaiken, mitä mediassa sanotaan, uskomme pian aivan käsittämättömiä asioita. Ja jos emme tahdo myöntää, että olemme menossa totalitarismiin, emme ole perehtyneet asiaan riittävästi, tai pelkäämme liikaa emmekä halua nähdä totuutta. Vielä voimme vastustaa tätä hulluutta, ja se kannattaa ennen kuin on liian myöhäistä. Pian varmaan tämäkin teksti on "vihapuhetta", vaikka en edes kirjoita vihamielisesti enkä halvenna ketään. Kun mielivalta pääsee valtaan, kuka voi sitä estää?


Nykyään sukupuolta voi muka vaihtaa esittämällä kirjallisen selvityksen siitä, että kokee kuuluvansa toiseen sukupuoleen. Eihän mikään paperi muuta sukupuolta! Sitä paitsi tuntemus ja kokemus ovat täysin eri asioita kuin tieto ja todellisuus. Jos minä kokisin olevani mies, mistä voisin edes tietää, millaista on olla mies? Minä vain kuvittelisin niin. Eihän minulla ole hajuakaan siitä, millaista on olla mies. Meillä ei ole tietoa siitä, millaiselta tuntuu olla toista sukupuolta. Pelkkä tuntemus tai kuvitelma ei riitä perusteeksi. Tuntemus ja tieto ovat kaksi eri asiaa. On päivänselvää, ettei mies voi muuttua naiseksi eikä nainen mieheksi. Ei, vaikka miltä tuntuisi. Ei, vaikka heitä kuinka leikeltäisi. Sukupuoli säilyy heidän kromosomeissaan ja DNA:ssaan. Sukupuoli on biologisesti muuttumaton. Ja jos tätä ei saisi sanoa, niin jo on kumma juttu.

Jos meitä vaaditaan elämään kollektiivisessa valheessa, tämä yhteiskunta on järjiltään.

Jos tosiasioihin pitäytyvä ihminen leimataan transfobiseksi, niin eikö se tarkoita, että todellisuus on transfobinen?

Täytyykö siis koko todellisuus kieltää?

Tosiasioihin pitäytyminen ei ole ilmausta transfobiasta, vaan terveestä järjestä. Onko todellisuus muka niin transfobinen, että meidän täytyy siirtyä elämään kollektiivisessa valheessa? Jos jokin asia ei sovi todellisuuteen, se ei ole silloin tosi. Miksi meidän pitäisi alkaa elämään epätosien asioiden ehdoilla? 

Täytyykö meidän muka alkaa elämään keinotekoisessa valheessa, jossa miehet voivat muuttua naisiksi ja naiset miehiksi, vaikka se on täysi mahdottomuus? Tällainen keinotekoinen valhemaailma tekee elämästä hyvin vaikeaa. Varsinkin niille, jotka haluavat elää todellisuuden ehdoilla.


Tämä lakiesitys luo toteutuessaan juridisen fiktion, jonka mukaan jotkut ovat muuttaneet sukupuoltaan ja heitä on kohdeltava vastakkaisen sukupuolen edustajina. Oikeussysteemi alkaisi toimia tosiasioiden vastaisen kuvitelman ehdoilla eikä tosiasioiden pohjalta. Kaikki ihmiset pakotettaisiin mukautumaan tähän valheelliseen kuvitelmaan. Tämä on tehokas keino viedä yhteiskunta totalitarismiin. Ja kun se toteutuu, se sortaa kaikkia, niitäkin, jotka puolustavat tätä ideologiaa. 

Kuinka hemmetissä yhteiskunta voisi toimia, jos se elää irti todellisuudesta jonkin valheellisen kuvitelman varassa? 

Lainsäädäntö edellyttää ihmisten eläytyvän pakolliseen kollektiiviseen itsepetokseen, jonka mukaan jotkut ovat vaihtaneet sukupuoltaan. Tällöin ihmiset joutuisivat osallistumaan kaikille yhteiseen näytelmään, vaikka he tietävät, ettei sukupuolen vaihtaminen ole mahdollista. Tämän lakimuutoksen toteuttaneet yhteiskunnat ovat alkaneet käyttämään erilaisia rangaistuksia, kuten syytöksiä transfobiasta, vihapuheesta ja sosiaalisesta eristämisestä. Rangaistusten avulla ihmisiä on pakotettu uskomaan, että mies voi muuttua naiseksi ja nainen mieheksi. Jokainen, joka kieltäytyy hyväksymästä sitä, että naiseksi identifioituminen tekee miehestä naisen, leimataan transfobiseksi. 

Fobia on sairaus, jossa ihminen pelkää kohtuuttoman paljon jotain asiaa. Nyt ne, jotka tahtovat pitäytyä todellisuuteen, leimataan transfobisiksi. Jos he todella kärsisivät fobiasta, miksi heitä täytyy rangaista siitä? Fobia on sairaus, eikä tähän mennessä ihmisiä olla rangaistu sairaudesta. Tosiasioihin pitäytyvät tuskin kärsivät transfobiasta, he vain haluavat pysyä todellisuudessa. Onko siis todellisuudentajun säilyttäminen nykyään rangaistavaa? 

Uuden lain myötä valtio pakottaa kaikki jättämään aistihavaintonsa huomiotta ja antautumaan kuvitelmalle, että sukupuolta voi muuttaa. Homma menee todella ristiriitaiseksi, jos omiin aisteihinsa ei voi luottaa. Jos vastaan kävelee mieheltä näyttävä ihminen, aistiemme mukaan hän on mies. Mutta jos hän sanookin muuttaneensa sukupuoltaan ja olevansa nainen, täytyykö meidän mieltää hänet naiseksi sillä perusteella, että hän on saanut epämääräisen lain perusteella muutettua oikeudellisen sukupuolensa naiseksi? Hän näyttää mieheltä, mutta sanoo olevansa nainen. Se on todella ristiriitaista. Pian emme voi olla enää varmoja aistihavainnoistamme. Olisikohan se mukavaa minun läheisteni mielestä, jos minä olisin yhtenä päivänä nainen, nimeltään Jenna, toisena päivänä mies, nimeltään Janne ja jonain muuna päivänä muunsukupuolinen, nimeltään Jonne? Eikö tällainen tekisi elämästä aika sekavaa niin minulle kuin läheisilleni?

Tällä on kielteisiä vaikutuksia myös sananvapauteen. Sananvapaus on ristiriidassa sen kanssa, että yhdelle ihmisryhmälle annetaan etuoikeus määritellä kaikkien puolesta, mikä on oikea kuvaus todellisuudesta. Ne, jotka eivät heitä usko, joutuvat rangaistuksen kohteeksi. He menettävät työpaikkansa, maineensa ja jopa ystävänsä. Jotkut ovat jopa ehdottaneet uudelleenkoulutusleirejä toisinajattelijoille. Tämähän menee yhä vain diktatorisemmaksi. Aivopestään ihmiset uskomaan käsittämättömiä valheita. Tätä tehdään nykyään kouluissakin seksuaalikasvatuksen nimissä. Ja tämä opetus on pakollista kaikille koulun oppilaille. Tällainen opetus on erittäin haitallista herkässä iässä oleville lapsille. Sillä voi olla peruuttamattomat ja haitalliset seuraukset.

Tämä laki poistaa kokonaan kehollisen sukupuolieron merkityksen yhteiskuntaelämästä, joka loukkaa vakavasti naisten oikeutta keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen.  Pian naisille tarkoitettuihin julkisiin vessoihin, pukuhuoneisiin, suihkuihin  jne pääsee naiseksi identifioituneita miehiä, jotka saattavat olla pahimmillaan seksuaalirikollisia. Pian naisille varatuissa julkisissa tiloissa liikkuu saalistajia, eikä kukaan ole enää turvassa. Näin on jo käynyt niissä maissa, joissa tämä laki on hyväksytty. Seksuaalirikolliset miehet ovat identifioituneet naisiksi päästäkseen naisten yleisiin tiloihin tekemään väkivaltaa biologisille naisille. Pian tuskin uskaltaa käydä edes naisille varatuissa vessoissa. En todellakaan halua enää joutua raiskatuksi. Ja tuskin haluaa kukaan muukaan.


Ihmiset eivät pysty muuttamaan sukupuoltaan, koska biologinen sukupuoli on yksi ihmisen muuttumaton ominaisuus. Sitä ei vaihda kokemus, ei laki eikä leikkaus. Leikkauksessa biologinen sukupuoli turmellaan pysyvästi (vieläpä hyvin kalliilla hinnalla), ja sen tilalle tulee ihmisten tekemä keinotekoinen rakennelma sukupuolesta. Silti ihmisen sukupuoli ei ole muuttunut miksikään.  

Sukupuoleen liittyvien tosiasioiden kieltäminen johtaa epätarkoituksenmukaisiin ja vahingollisiin toimintatapohin, jotka ulottuvat terveyteen, kasvatukseen, turvallisuuteen, keholliseen yksityisyyteen, sanan- ja uskonnonvapauteen, tieteelliseen tutkimukseen ja se myös kyseenalaistaa vanhempien oikeuden lapseensa ja lapsen oikeuden isään ja äitiin. Ja kun perhe on rikottu, ajan myötä koko yhteiskunta tuhoutuu. Perheen tuhoaminen on osa marxilaista vallankumousta. Eikä tarvitse mennä tutkimaan historiaa kovin kauas nähdäkseen, mitä se sai aikaan Neuvostoliitossa. Miksi samaa tehdään nykyään täälläkin? Tämä johtaa vain kulttuuriseen itsemurhaan. Onhan tuo jo nähty. Historia toistaa itseään emmekä me ihmiset opi siitä mitään. 

On terveen järjen vastaista ja ristiriitaista sananvapauden kannalta, kun yhdelle ihmisryhmälle annetaan oikeus määritellä kaikkien puolesta, mikä on oikea kuvaus todellisuudesta. Edes tiede ei anna tukea käsitykselle, että sukupuolta voi vaihtaa eikä myöskään sille käsitykselle, jonka mukaan ihminen voi syntyä väärään kehoon. Kyseessä on uskonnollinen uskomus, jolla ei ole todellisuuspohjaa. Väite, jonka mukaan mies voi muuttua naiseksi oman kokemuksensa pohjalta, kuulostaa enemmän uskonnolliselta uskomukselta kuin tietoon perustuvalta tosiasialta. Kun yhteiskunta rakennetaan tämän uskomuksen varaan, siitä syntyy hyvin mielivaltainen systeemi, joka heikentää aitoja ihmisoikeuksia ja sanan- ja uskonnonvapautta. 


Pian olemme totalitarismin vallassa. Professori Tapio Puolimatka sanoo artikkelissaan Transideologia vie yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan: 

"Yhteiskuntajärjestelmä muuttuu perustavasti, kun yhteiskuntajärjestelmän perustana oleva biologinen sukupuoli korvataan sukupuoli-identiteetillä.


1. Yhteiskuntaa aletaan hallita tosiasioiden vastaisten mielikuvien pohjalta.


2. Oikeuskäytäntöön tulee mielivaltaisia piirteitä, koska se toimii todentamattomien mielikuvien pohjalta. 


3. Sananvapautta rajoitetaan mielivaltaisesti, koska virallisten mielikuvien vastainen puhe voidaan määritellä rangaistavaksi vihapuheeksi.


4. Lapsia kasvatetaan päiväkodeissa ja kouluissa virallisen ideologian mukaiseen mielikuvamaailmaan, jonka avulla heidät voidaan erottaa todellisuudesta ja harhauttaa itseään vahingoittaviin toimintatapoihin.


5. Vanhempien kasvatusoikeuksia rajoitetaan, koska itse vanhemmuuden kategoria muuttuu juridiseksi konstruktioksi. Tämän seurauksena lasten huostaanotto helpottuu. Myös vanhempien ja lasten välistä kodissa tapahtuvaa viestintää kontrolloidaan.


6. Naisten yksityisyyden ja turvallisuuden suojaksi rakennettuja järjestelmiä murennetaan. Naisten turvattomuus lisääntyy, joten turvallisuutta pyritään suojaamaan luomalla kattava valvontajärjestelmä, jonka avulla jokaisen yhteiskunnan jäsenten liikkumista voidaan seurata.


7. Sukupuoli-identiteetille annettu keskeinen asema yhteiskuntajärjestyksessä johtaa uuden valtionuskonnon perustamiseen: yhteiskuntaa hallitaan sellaisten mielikuvien pohjalta, joita ei voida todentaa, mutta joiden kyseenalaistamisesta tehdään rangaistavaa."  

Ja näitä täällä juuri on meneillään. Herätkää ihmiset ennen kuin on liian myöhäistä! Vielä voimme sanoa EI tällaiselle hulluudelle.

"Kun nainen ja mies määritellään laissa ruumiittomiksi henkilökohtaisiksi valinnoiksi, kadotetaan kosketus fyysiseen todellisuuteen ja menetetään ne sanat, joita tarvitaan fyysisen todellisuuden kuvaamiseen. Valtio pakottaa yksilön toimimaan sellaisten käsitysten ehdoilla, jotka ovat vastakkaisia hänen havaitsemilleen tosiasioille ja hänen tiedostamilleen eettisille periaatteille.

Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, yhteisö menettää kykynsä erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan." -Puolimatka 

Kuka haluaisi elää tällaisessa valheellisessa totalitaristisessa harhayhteiskunnassa? En minä ainakaan. 


Tässä linkki Puolimatkan artikkeliin: 

https://oikeamedia.com/o1-205100

PS. Puolimatkaakin on dissattu ja leimattu aiheetta vain siksi, että hän puhuu ASIAA. Ne, jotka uskaltavat vielä sanoa asiat niin kuin ne ovat, joutuvat mustamaalatuiksi, leimatuiksi ja kaikenlaisten vihamediakampanjoiden kohteiksi. Usein syyt ovat täysin järjettömiä.

Tärkein syy on: he puhuvat totta. 

He eivät mukaudu kollektiiviseen valheeseen. 

Ja jos minustakin tehdään epähenkilö tämän tekstin takia, ei voi mitään. Olen sitten epähenkilö, enkä välitä paskaakaan siitä. Tiedän itse paremmin, ettei se pidä paikkaansa. Sillä ei ole väliä, mitä muut minusta ajattelee. Haluan vastustaa totalitarismin kehitystä ja säilyttää kosketuksen todellisuuteen vaikka sitten menettämällä alhaisen maineeni (eipä siinäkään paljoa menettämistä ole). 

9 kommenttia:

 1. vittu sä oot kyllä sekasin. ja transfobinen. kyllä taas heteroa sorretaan kun muillekin ihmisille vaaditaan samat ihmisoikeudet. yhyy yhyy vittu. mitä se sun narkkipersettä kutittaa, jos jollain on kokemus omasta sukupuolestaan? se ei kuulu sulle paskan vertaa, eikä vaikuta sun elämään. miks edes koitat miettiä tälläsiä asioita kun ne on sulle selkeesti liian vaikeita konsepteja? oot narkannut aivos paskaksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei jumalauta miten aivopesty, (((heidän))) marionetti :D "oot narkannut aivos paskaksi" veikkaan, että itsekkin oot pilannu aivotoimintas masennuslääkkeillä ym. lääkefirmojen lamaannuttavilla herkuilla :)

   Poista
 2. Täyttä faktaa Jenna! Tää maailma on sairas. Ja sairaammaksi vaan menee...
  Oon aina halunnut lapsia, mutta viime aikoina oon oikeesti joutunut miettimään, haluunko tuoda lapsia tähän niin kipeään maailmaan. Voit leikellä kehostasi kaiken, vaihtaa vaikka silmämunat. Mutta ne sukupuolikromosonit ei tuu ikinä vaihtumaan sieltä. Esim. 200 vuoden päästä arkeologi löytää "transnaisen" luurangon, se kyllä pitää löytöään MIEHEN luustona.

  Pellemaailma 🤡

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos! Mukava kuulla, että täällä on järkeviä ihmisiä. Vaikka tää maailma onkin sairas, yritetään elää täällä ja pysyä todellisuudessa. Lapsen saaminen on aina valtava lahja! Vaikka hän syntyisikin pahaan maailmaan, hänestä olisi sinulle valtavasti iloa. On järkevää miettiä lapsen hankkimista huolella. Minäkin ajattelin, etten hanki lapsia, mutta kun sain pojan, hän on ollut ihana lahja ja olen hänestä todella kiitollinen. Rakkaus suojelee meitä maailman hulluuksilta ja kun me pysytään totuudessa, me voidaan myös (ainakin vielä) kasvattaa lapsemme terveeseen ajatteluun.

   Ja onhan se todella surullista, että niin moni ihminen haluaa silpoa terveet sukupuolielimensä vieläpä todella kovaan hintaan. Olen kuullut, että moni katuu sitä ja leikkauksen läpikäyneillä on kaksikymmenkertainen itsemurhariski muuhun väestöön nähden. Eihän se ihme ole, kun heidät on eksytetty valheen voimalla turmelemaan itsensä peruuttamattomasti.

   Poista
 3. Hyvää tekstiä ja perustelut kohdillaan! 🙂👍 Ei kannata välittää ammattimaisista Mielensäpahoittajista, jotka kirjoittavat roskaa aamuyöllä. Minkähän voimalla sellaisetkin itseään valvottavat? Sellaiset jotka tahallaan etsivät syitä pahoittaa mielensä jonkun blogikirjoituksen takia harjoittavat jonkinlaista masokismia... 🤔 t. Rauno

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niinpä! Ainahan noita Mielensäpahoittaja riittää. On vaan hassua, että he pahoittavat mielensä siitä, kun joku puhuu totta. Elävätkö he sitten itse valheessa, kun eivät voi sietää asiallista ja todenmukaista tekstiä? Ilmeisesti.

   Poista
  2. Hyvä kirjoitus Jenna.
   Varsinkin tuo, että naiset ja lapset tuntevat olonsa turvattomiksi jos uimahallien pesutiloihin saa tulla noita naisiksi tekeytyneitä miehiä. Kukaan ei tiedä kuka heistä on pervo/pedofiili. Lapsia pitää voida suojella.

   Samoin se kun jo päiväkodeissa ja kouluissa ei saa sanoa tytöt ja pojat. Lapsille pidetään pakollisia pridepajoja. Koe/tenttivastauksia hylätään jos vastaa luomiskärjestyksen ja Raamatun mukaisesti, että sukupuolia on vain kaksi.

   Alkuun pride oli käsittääkseni vain sukupuolivähemmistöjen juttu, mutta sitten näitä tilaisuuksis ruvettiin järjestämään myös tilaisuuksina pienillä paikkakunnilla. Ovelasti aate laajeni - nyt se ei olekaan enää prideväen tilaisuus, vaan sitä markkinoidaan suvaitsevaisuuden nimissä! Ja annas olla jos joku vastustaa, niin hän on suvaitsematon. 😳🙄

   Nyt kun tätä hapatusta jo kouluissa opetetaan ja päiväkodeista se aloitetaan, niin vähitellen ihmiset kasvavat tähän Raamatun vastaiseen henkeen.
   Olen monesti miettinyt, onko tämä sitä mistä Raamatussakin puhutaan, että lopun aikoina laittomuus lisääntyy ja valitutkin eksytetään? Tähän samaan eksytykseen kuuluu myös kirkoissakin järjestettävät rukous- ym. hiljaisuuden joogat.

   Poista
 4. Kai tiedät että too Olivian kommentti (((heistä))) tarkoittaa juutalaisia? Olivia on siis natsimyönteinen mitä itse että varmaan ole? Harmi kyllä nää konservatiiviset mielipiteet käy usein käsi kädessä natsismin kanssa.

  VastaaPoista
 5. Itse ajattelen tyttöillessä omaa persereikää pilluna ja se riittää

  T. M39

  VastaaPoista